Pieksa.net

Ampuma-aseen säilytys

Ampuma-aseen säilytykseen sovelletaan Suomen ampuma-aselakia, laki koskee ampuma-aseiden lisäksi patruunoita, muita vaarallisia ammuksia sekä tehokkaita ilma-aseita. Tehokkaalla ilma-aseella tarkoitetaan vuonna 1950 tai sen jälkeen valmistettua ilma-asetta, jonka piipun pienin sisähalkaisija on yli 6,35 millimetriä ja joka on suunniteltu metalliluotien ampumista varten.Sama laki myös käsittää ampuma-aseen kuljettamista koskevat säädökset.Ampuma-aseen hankintaa varten tarvitaan voimassa oleva aseen hallussapitolupa, lyhyemmin aselupa. Aselupa on poliisiviranomaisten vähintään 18 -vuotiaalle Suomen kansalaiselle myöntämä lupa pitää hallussaan ampuma-asetta ja ampumatarvikkeita. Asetta saa pitää hallussa ainoastaan alueilla jotka eivät ole yleisön käytettävissä. Varsinaista aseenkantolupaa ei Suomessa yksityishenkilölle enää myönnetä. Ampuma-aseiden ja niitä muistuttavien esineiden hallussapito yleisillä paikoilla on kielletty.Aseiden säilyttämistä säätelee aselaki. Ampuma-aseet on aselain mukaan säilytettävä osina, turvakaapissa tai poliisin erikseen hyväksymässä säilytystilassa. Ampuma-asetta ja aseen osia ei saa pitää paikassa josta ne olisivat helposti anastettavissa. Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ase tai yhteensä viisi pistoolia, revolveria tai kivääriä on aseet säilytettävä sisäasiainministeriön asetuksen mukaisessa lukitussa turvakaapissa tai poliisin hyväksymässä säilytystilassa.Asekaappeja myydään erä- ja aseliikkeissä. Hinnat vaihtelevat parista sadasta aina tuhanteen euroon asti, riippuen ampuma-aseen tyypistä ja aseiden määrästä. Asekaapit on valmistettu siten, että niihin murtautuminen on mahdollisimman hankalaa ja monet kaappivalmistajat tarjoavatkin kaapeilleen murtautumistakuun. Kaappeja on lisäksi eri värisiä ja tyylisiä joten jokaisen ampumaharrastajan sisustukseen sopiva kaappi löytyy varmasti.