Pieksa.net

Riistamaalilajit

Riistamaalilajeissa jäljitellään metsästyksen kaltaista ampumasuoritusta ampumalla kääntyviä sekä liikkuvia tauluja. Perinteisten ampuma-aseiden lisäksi riistamaalilajeissa kilpaillaan myös jousella.Riistamaalilajeihin kuuluu 10 metrin liikkuva maali, kaksi 50 metrin liikkuvan maalin lajia sekä hirviammunta.10 metrin liikkuva maali -lajissa kilpaillaan käyttäen aseina joko jousta tai paineilmalla toimivaa kivääriä. Kiväärin kaliperi saa olla enintään 4,5 mm ja aseen paino 5,5 kg, mukaan lukien kiikari. Liipaisuvastusta ei ole rajoitettu, mutta kiikarin pituus saa olla maksimissaan 300 mm ja kiikarin suurennus nelinkertainen. Luodit ovat ampujan vapaasti valitsemia lyijyluoteja.Ampuminen tapahtuu pystyasennosta ilman tukea. Miehet ja pojat ampuvat kilpailuissa 60 laukausta, naiset sekä tytöt 40. Ensiksi ammutaan kilpailun hidas osa. Hitaassa osassa automaattisesti kääntyvät taulut ovat näkyvissä viiden sekunnin ajan. Tätä seuraa, usein seuraavana päivänä ammuttava kisan nopea osa, jossa taulut ovat näkyvissä vain 2,5 sekuntia.50 metrin liikkuvassa maalissa on kaksi lajia. Toisessa ammutaan 60 laukausta, toisessa 40. Kuten 10 metrin liikkuvassa maalissa, ensimmäisessä osassa maali on näkyvissä 5 sekuntia ja toisessa 2,5 sekuntia. Aseena on kiikaritähtäimellinen.22 kaliperin pienoiskivääri.Hirviammunnassa maalitaulu on hirven näköinen ja ampumatka on 100 metriä. Aseen kaliiperin yläraja on 8mm. Kilpailu jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä lajissa ammutaan 40 kertalaukausta ja toisessa 20 parilaukausta. Aseen paino tähtäimen kanssa ei saa ylittää 5,5 kilon maksimipainoa.