Pieksa.net

Ampumalajit

139889-preparing-to-shootJokaisella meistä on varmasti oma mielikuvansa siitä, mitä ammunta ja ampumalajit ovat. Yksi yleinen mielikuva saattaa liittyä kiväärillä suoritettavaan taulu- eli tarkkuusammuntaan tai vastaavaan ilmakivääriammuntaan. Myös ampumahiihto on tuttua television urheilukisoista. Mutta on olemassa myös lukuisia muita ampumalajeja, jotka ovat vähemmän tunnettuja suuren yleisön keskuudessa. Epätietoisuuttakin ampumalajeista saattaa olla – kuuluuko esimerkiksi jousiammunta niihin? Ammunta onkin yleisnimitys joukolle erilaisia lajeja, joissa on tarkoitus lajien sääntöjen puitteissa osua ampumalla ennalta sovittuun maaliin.Ammuntaa voidaan luokitella monin eri tavoinVoidaan esimerkiksi jaotella tuliaseilla ja ilma-aseilla suoritettava ammunta. Tämä jako on varsin perusteltu sen vuoksi, että ilma-aseisiin ei tarvita varsinaista aselupaa, vaikka niitä tuleekin käsitellä samalla varovaisuudella, kuin tuliaseitakin. Ampumaharrastajan 10 käskyä (http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Ampumaharrastajan-kymmenen-kaskya.pdf) onkin syytä opetella hyvin, ampumalajista ja -aseesta riippumatta.Urheiluammuntalajien jaotteluISSF:n eli International Shooting Sport Federationin (Kansainvälinen Ampumaurheiluliitto) lajit ovat ensinnäkin 1) Pistoolilajit, joihin kuuluvat vapaapistooli (50 m), olympiapistooli (25 m, sarjalaukauskilpailu), naisten urheilupistooli, ilmapistooli, isopistooli ja vakiopistooli; 2) Kiväärilajit, joihin kuuluvat pienoiskivääriammunta, 300 m vapaakivääriammunta, 300 m vakiokivääriammunta sekä 10 m ilmakivääriammunta. Lisäksi on olemassa vielä 3) Haulikkolajit (skeet, trap ja kaksoistrap) sekä 4) Riistamaalilajit. Muita ammuntalajeja ovat practical, siluettiammunta, mustaruutiammunta, metsästysammunta ja reserviläisammunta. Haulikkolajit poikkeavat kivääri- ja pistoolilajeista luonnollisesti siinä, että ammuksina käytetään luodin sijaan hauleja. Osuma-alue on näin ollen paljon laajempi. Toisaalta lentävät kiekot ja muut liikkuvat maalit ovat myös paikallaan olevaa taulua vaativampia kohteita.Ammunta SuomessaSuomessa voi harrastaa ammuntaa monella tavalla, mutta mikäli kyseessä on tuliaseammunta, on helpointa ja yleisintä harrastaa sitä ampuma- ja metsästysseuroissa tai reserviläistoiminnan yhteydessä. Ilmakivääri ja -pistooliammuntaa voi harrastaa myös esimerkiksi kesämökillä, kunhan huolehtii turvallisuusnäkökohdista. Suomen Ampumaurheiluliittoon kuuluvia ampumaseuroja maassamme on 312, mikä on varsin paljon väkilukuumme suhteutettuna. Vaikka ampumaharrastus on Suomessa hyvin kontrolloitua, on sen aloittaminen kuitenkin verrattain helppoa, kunhan olet hankkinut ampumaharrastukseen vaadittavat luvat. Ampuma- ja metsästysseurat ovat avainasemassa uusien lajiharrastajien saamiseksi.Entäpä se jousiammunta? Kuten ehkä jo huomasit, se ei kuulu virallisesti ammuntalajeihin, vaan on aivan oma lajinsa.